Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu10
Stelling Overheidsorganen houden hun records in geordende en toegankelijke staat.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale De toegankelijkheid, ordening en beschikbaarheid van archiefbescheiden, is gegarandeerd zolang als dat nodig is. Deze verplichting geldt zowel voor permanent te bewaren als voor op termijn te vernietigen records, en zowel voor de ‘traditionele’ tekstdocumenten als voor nieuwere verschijningsvormen als e-mail, tweets, spreadsheets of websites.
Toelichting implicaties
  • De zorgdrager heeft een kwaliteitssysteem met toetsbare eisen voor beheer van records.
  • Het beheer van records voldoet aan de eisen van het kwaliteitssysteem.
  • Als toegankelijkheid van records wordt beperkt door wijziging of in onbruik raken van formaten en applicaties, zorgt de zorgdrager voor conversie of migratie van de records of voor aanpassen van de applicatie, met behoud van authenticiteit van de records.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Versiebeheer 150209 - Tekst aangepast. Geen inhoudelijke wijziging.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records Geabstraheerd van bron
DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Doc-Direct Realiseert DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records
Doc-Direct Realiseert principe DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records
EAR Online