Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDDiDu10
StellingOverheidsorganen houden hun records in geordende en toegankelijke staat.
InformatiseringsdomeinDocumentdiensten
Toelichting rationaleDe toegankelijkheid, ordening en beschikbaarheid van archiefbescheiden, is gegarandeerd zolang als dat nodig is. Deze verplichting geldt zowel voor permanent te bewaren als voor op termijn te vernietigen records, en zowel voor de ‘traditionele’ tekstdocumenten als voor nieuwere verschijningsvormen als e-mail, tweets, spreadsheets of websites.
Toelichting implicaties
  • De zorgdrager heeft een kwaliteitssysteem met toetsbare eisen voor beheer van records.
  • Het beheer van records voldoet aan de eisen van het kwaliteitssysteem.
  • Als toegankelijkheid van records wordt beperkt door wijziging of in onbruik raken van formaten en applicaties, zorgt de zorgdrager voor conversie of migratie van de records of voor aanpassen van de applicatie, met behoud van authenticiteit van de records.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/09
Versiebeheer150209 - Tekst aangepast. Geen inhoudelijke wijziging.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van recordsGeabstraheerd van bron
DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van recordsRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Doc-Direct (Bouwsteen)RealiseertDiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records
Doc-Direct (Bouwsteen)Realiseert principeDiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.