Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu04
Stelling Maatregelen vanaf het ontstaan van records, borgen de digitale duurzaamheid.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale Duurzame toegankelijkheid van archiefbescheiden moet bij het ontstaan van informatie geregeld worden. Als dat niet gebeurt, zijn de gevolgen vaak onomkeerbaar en daarmee komt een betrouwbare digitale informatiehuishouding in gevaar.
Toelichting implicaties
  • Bij de creatie of ontvangst van een document moet bekend zijn of een document een record wordt en welke regimes er gelden ten aanzien van openbaarheid, beveiliging, bewaring en vernietiging.
  • Er is een beschrijving van de bedrijfsprocessen, waarin is aangegeven welke documenten in dat proces worden ontvangen en gecreëerd.
  • Elk record wordt voorzien van een bewaartermijn zodat het na het verlopen van deze termijn kan worden vernietigd (archiefwet).
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/24
Versiebeheer

150224 - Implicaties aangescherpt en aangevuld

150209 - Stelling en rationale eenduidig gemaakt (geen impliciete rationale in de stelling)


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin Geabstraheerd van bron
DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Doc-Direct Realiseert DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin
Doc-Direct Realiseert principe DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin
EAR Online