Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Records zijn beveiligd

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DiDu08
Stelling Een record kan alleen worden aangemaakt, gewijzigd, geraadpleegd en vernietigd door personen die daartoe bevoegd zijn.
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Toelichting rationale De betrouwbaarheid van de informatiehuishouding komt in het gedrang als alle medewerkers onbeperkt deze activiteiten kunnen verrichten.
Toelichting implicaties
  • Voor ieder record is een veiligheidsregime vastgesteld.
  • Autorisaties worden toegekend op basis van een rijksbrede identificatie en een rijksbreed gebruikersprofiel.
  • De RD-organisatie hanteert het normenkader van de BIR
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DiDu: Records zijn beveiligd Geabstraheerd van bron
DiDu: Records zijn beveiligd Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Doc-Direct Realiseert DiDu: Records zijn beveiligd
Doc-Direct Realiseert principe DiDu: Records zijn beveiligd
EAR Online