Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Berichtenbox bedrijven

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Berichtenbox bedrijven
Beschrijving De berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem. Hiermee kan een bedrijf digitaal berichten uitwisselen met de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De berichtenbox is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) - dus ook in Nederland - en die hun diensten in Nederland willen aanbieden.
Externe informatie http://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Type functionaris Alle functionarissen die veilig digitale berichten uitwisselen met bedrijven.
Intern - Extern Intern, Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Berichtenbox bedrijven Heeft contract
Berichtenbox bedrijven Realiseert principe
Berichtenbox bedrijven Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online