Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Berichtenbox bedrijven

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDBerichtenbox bedrijven
BeschrijvingDe berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem. Hiermee kan een bedrijf digitaal berichten uitwisselen met de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De berichtenbox is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) - dus ook in Nederland - en die hun diensten in Nederland willen aanbieden.
Externe informatiehttp://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/
ArchitectuurcomponentUitwisseling
WerkingsgebiedOverheidsbreed
InformatiseringsdomeinConnectdiensten
Type functionarisAlle functionarissen die veilig digitale berichten uitwisselen met bedrijven.
Intern - ExternIntern, Extern
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Berichtenbox bedrijvenHeeft contract
  • Berichtenbox gebruiks rechten en plichten (Let op: pagina bestaat niet.)
Berichtenbox bedrijvenRealiseert principe
Berichtenbox bedrijvenVoldoet aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 14:27.