Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

StUF

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID StUF
Beschrijving Standaard uitwisselings formaat (StUF) is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden
Toelichting De standaard moet worden toegepast bij implementatie van een systeem of dienst waarmee gegevens uit de verschillende gemeentelijke basisregistraties worden uitgewisseld.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/stuf
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Beheerder VNG/KING
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Berichtenbox bedrijven Realiseert StUF
Handelsregister Realiseert StUF
MijnOverheid Realiseert StUF
Berichtenbox bedrijven Voldoet aan StUF
Handelsregister Voldoet aan StUF
MijnOverheid Voldoet aan StUF
EAR Online