Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

MijnOverheid

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID MijnOverheid
Beschrijving MijnOverheid is de persoonlijke website voor burger voor het regelen van overheidszaken. Burgers kunnen op MijnOverheid zien welke persoonlijke gegevens de overheid over hen bijhoudt, over hun werk, AOW-pensioen, huis, auto en studie. Onderdeel van MijnOverheid is de Berichtenbox, waarmee burgers post van de overheid digitaal kunnen ontvangen.
Externe informatie https://mijn.overheid.nl/, https://www.logius.nl/diensten/mijnoverheid/
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Type functionaris Burgers
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
MijnOverheid Heeft contract
MijnOverheid Ondersteunt bedrijfsfunctie
MijnOverheid Realiseert principe
MijnOverheid Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Om van MijnOverheid gebruik te kunne maken is inloggen met DigiD verplicht. Op MijnOverheid vinden burgers een overzicht van de meer gegevens die verschillende overheidsinstanties van over hen bijhouden. MijnOverheid laat zien waar en hoe men geregistreerd is bij de overheid. Daarnaast biedt MijnOverheid inzage in zaken (bv aanvraag van een vergunning die een burger heeft lopen bij de overheid. Ook biedt MijnOverheid de mogelijkheid om digitaal post van overheid te ontvangen. Dit verloopt via de Berichtenbox. De gemeente kan bv melding maken dat het paspoort verlengd moet worden of de RDW meldt dat een auto gekeurd moet worden.

EAR Online