Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Communicatie functies

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

BeschrijvingHet overbrengen van gegevens, informatie en kennis, ten behoeve van de ondersteuning van beslissingen die door de ontvangende of zendende partij in het kader van BZK's bedrijfsprocessen genomen moeten worden.

Hieronder vallen de volgende detail bedrijfsfuncties:

  • Interne Communicatie
Alle uitwisseling van gegevens, informatie en kennis, die zich binnen de eigen organisatie afspeelt, om de beleids- en organsiatiedoelstellingen te bereiken, de kwaliteit van de dienstverlening, de professionalisering van de bedrijfsvoering en het werkklimaat continu te verbeteren.
  • Externe Communicatie
Alle communicatie die namens BZK met externe partijen wordt gevoerd.
  • Arbeidsmarkt Communicatie
Alle communicatie van de overheid die te maken heeft met de overheid als werkgever.
  • Communicatie Planning
Het vaststellen en adviseren over wanneer, hoe, door wie aan wie, in welke vorm (huisstijlen) over welke onderwerpen, gegevens, informatie of kennis geïnformeerd moet worden.
Interne informatieBFM:_Ondersteunende_functies
Externe informatiehttp://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ondersteunende functies (Bedrijfsfunctie)Bestaat uitCommunicatie functies
MijnOverheid (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieCommunicatie functies
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieCommunicatie functies
Websiteregister Rijksoverheid (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieCommunicatie functies

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.