Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Communicatie functies

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

Beschrijving Het overbrengen van gegevens, informatie en kennis, ten behoeve van de ondersteuning van beslissingen die door de ontvangende of zendende partij in het kader van BZK's bedrijfsprocessen genomen moeten worden.

Hieronder vallen de volgende detail bedrijfsfuncties:

  • Interne Communicatie
Alle uitwisseling van gegevens, informatie en kennis, die zich binnen de eigen organisatie afspeelt, om de beleids- en organsiatiedoelstellingen te bereiken, de kwaliteit van de dienstverlening, de professionalisering van de bedrijfsvoering en het werkklimaat continu te verbeteren.
  • Externe Communicatie
Alle communicatie die namens BZK met externe partijen wordt gevoerd.
  • Arbeidsmarkt Communicatie
Alle communicatie van de overheid die te maken heeft met de overheid als werkgever.
  • Communicatie Planning
Het vaststellen en adviseren over wanneer, hoe, door wie aan wie, in welke vorm (huisstijlen) over welke onderwerpen, gegevens, informatie of kennis geïnformeerd moet worden.
Interne informatie BFM:_Ondersteunende_functies
Externe informatie http://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Ondersteunende functies (Bedrijfsfunctie) Bestaat uit Communicatie functies
MijnOverheid (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Communicatie functies
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Communicatie functies
Websiteregister Rijksoverheid (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Communicatie functies
EAR Online