Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

BFM: Ondersteunende functies

Het Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst, onderdeel Ondersteunende functies

De figuur toont een overzicht van de ondersteunende bedrijfsfuncties van het Rijk. In de tekst worden deze verklaard.

Ondersteunende functies zijn gericht op het ter beschikking stellen van mensen, gebouwen en middelen aan de Rijksdienst zelf ten behoeve van het zo goed mogelijk uitvoeren van de primaire taken.

Binnen de overheid worden de ondersteunende functies doorgaans aangeduid met het acroniem PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting).

Zie onder andere ook wikipedia


LET OP
Een veel gebruikt synoniem in het algemene spraakgebruik binnen de overheid is het begrip "Bedrijfsvoering". Uitdrukkelijk vermelden wij hier dat het gebruik van de term bedrijfsvoering binnen de overheid veelvuldig tot misverstanden leidt of kan leiden. De betekenis van het begrip varieert doorgaans tussen:

  • het gehele takenpakket, zowel primair als ondersteunend;
  • en het beperkte takenpakket, alleen de ondersteunende taken.


De Algemene Rekenkamer hanteert in haar rapportage m.b.t. verantwoording rijk 2009 de volgende omschrijving van het begrip bedrijfsvoering:
Een goed functionerende overheid is transparant en legt verantwoording af over wat zij doet. Bij een goed functionerende overheid is de sturing en beheersing («control») op orde. De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen, gericht op het realiseren van taken en doelen van het ministerie, wordt ook wel «bedrijfsvoering» genoemd. Onder de bedrijfsvoering vallen alle bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat een ministerie functioneert.

Binnen de Architectuur van de Rijksdienst wordt deze omschrijving consequent gevolgd, met de aantekening dat voor de term ministerie de term Rijksdienst-organisatie moet worden gelezen. De bedrijfsvoering zien we daarmee als een besturingsfunctie. Niet als sec de besturing en uitvoering van ondersteunende functies. De ondersteunende functies maken deel uit van de bedrijfsvoering.

EAR Online