Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

BFM: Besturingsfuncties

Het Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst, onderdeel besturingsfuncties

De figuur schetst een overzicht van besturingsfuncties van het Rijk. In de tekst worden deze verklaard.

Besturingsfuncties betreft een cluster van bedrijfsfuncties gericht op sturing en beheersing van de Rijksdienst in termen van effecten (doelstellingen), resultaten (producten), activiteiten en middelen/budgetten.

Besturing omvat zowel het formuleren van doelen (Plan) als het beheersen (bewaken dat de doelen worden gehaald en daar waar nodig nemen van bijsturingsmaatregelen, ofwel Check en Act). Het betreft de sturing en de beheersing van zowel de primaire als de ondersteunende bedrijfsprocessen.

We onderscheiden drie typen van besturing:

  • politieke besturingsfuncties
De politieke functies formuleren de maatschappelijke doelstellingen die met beleid en uitvoering bereikt moeten worden, bewaken de realisatie daarvan en sturen waar nodig bij. Het gaat hier vooral om effectsturing en -beheersing.
  • Bedrijfsvoering
De Algemene Rekenkamer definieert dit als de interne sturing en beheersing van bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.
Het betreft derhalve de sturing en beheersing van de processen binnen de organisaties van de Rijksdienst.
  • Externe verantwoording en toezicht
De aansturing en beheersing van agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) en Zelfstandige bestuursorganen (ZBO) en/of de sturing en beheersing van lagere overheden (door middel van zogenaamd (inter)bestuurlijk toezicht).
EAR Online