Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Websiteregister Rijksoverheid

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID compliancy register websites Rijksoverheid
Beschrijving In het Websiteregister Rijksoverheid staat hoe ver websites van de Rijksoverheid zijn met het invoeren van de webrichtlijnen. Dit zijn regels voor bouwkwaliteit en toegankelijkheid van websites. Het Websiteregister Rijksoverheid is volgens het 'pas toe of leg uit'-principe ingericht. Het register laat zien aan hoeveel van de 125 (versie 1) of 51 (versie 2) elementen de websites van de rijksoverheid voldoen.
Externe informatie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/eisen-aan-websites-rijksoverheid/websiteregister-rijksoverheid
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Type functionaris allen
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Websiteregister Rijksoverheid Ondersteunt bedrijfsfunctie
Websiteregister Rijksoverheid Realiseert principe
Websiteregister Rijksoverheid Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online