Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Ondersteunende functies

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

BeschrijvingHet begrip "Bedrijfsvoering" is een veel gebruikt synoniem voor Ondersteunende functies in het algemene spraakgebruik binnen de overheid. De Algemene Rekenkamer hanteert in haar rapportage Rijk verantwoord 2009, de volgende omschrijving van het begrip bedrijfsvoering:

Een goed functionerende overheid is transparant en legt verantwoording af over wat zij doet. Bij een goed functionerende overheid is de sturing en beheersing («control») op orde. De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen, gericht op het realiseren van taken en doelen van het ministerie, wordt ook wel «bedrijfsvoering» genoemd. Onder de bedrijfsvoering vallen alle bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat een ministerie functioneert.

Een goede organisatie en bedrijfsvoering zijn essentieel om de Rijksoverheid goed te laten functioneren. Als de ICT het niet doet, de huisvesting onvoldoende is of de facilitaire dienstverlening niet op orde is, heeft de Rijksoverheid daar last van bij het realiseren van haar maatschappelijke opdracht. Op hoog abstractieniveau is dat het doel van de Bedrijfsvoering Rijk: het primaire proces van de Rijksdienst beleidsontwikkeling, uitvoering en handhaving goed ondersteunen.

Binnen de overheid worden de ondersteunende functies doorgaans aangeduid met het acroniem PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting).
Interne informatieBFM:_Ondersteunende_functies
Externe informatiehttp://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Ondersteunende functiesBestaat uit

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rijksmarktplaats (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieOndersteunende functies

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:10.