Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

NEN-ISO/IEC 27002

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

ID ISO 27002
Beschrijving ISO 27002 'Code voor informatiebeveiliging' geeft richtlijnen en principes voor het initiëren, het implementeren, het onderhouden en het verbeteren van informatiebeveiliging binnen een organisatie. ISO 27002 kan dienen als een praktische richtlijn voor het ontwerpen van veiligheidsstandaarden binnen een organisatie en effectieve methoden voor het bereiken van deze veiligheid.
Toelichting De Nederlandse overheid heeft haar eigen kaders voor informatiebeveiliging afgeleid van de 27001 en 27002 normen. Dit zijn de sectorale baselines informatiebeveiliging. De Rijksdienst hanteert hiervoor de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). De andere baselines zijn de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA) en de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI).
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/nen-isoiec-27002
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Beveiliging
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein I-domein totaal
Beheerder NEN
Vastgesteld door College Standaardisatie

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
BSN Beheervoorziening (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
Basisregistratie Inkomen (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
Basisregistratie Kadaster (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
Basisregistratie Voertuigen (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
DigID (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
E-Herkenning (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
MijnOverheid (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
Overheid.nl (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
TenderNed (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27002
BSN Beheervoorziening (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
Basisregistratie Inkomen (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
Basisregistratie Kadaster (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
Basisregistratie Voertuigen (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
DigID (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
E-Herkenning (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
MijnOverheid (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
Overheid.nl (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
TenderNed (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27002
EAR Online