Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Handelsregister

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Handelsregister
Beschrijving

De basisregistratie Handelsregister is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen. Het maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Daarmee draagt het Handelsregister bij aan een efficiëntere overheid en aan een betere dienstverlening voor ondernemers. Een basisregistratie legt op één plek basisgegevens vast die de overheid steeds opnieuw nodig heeft. Voor gegevens over ondernemingen en rechtspersonen wordt dat het Handelsregister. Als een andere overheidsinstantie die gegevens nodig heeft, moet zij de gegevens uit het Handelsregister gebruiken. Ondernemers hoeven de basisgegevens die ze al aan de Kamer van Koophandel hebben verstrekt niet nogmaals aan andere overheidsinstanties te geven.

De functies van het Handelsregister blijven dezelfde als voorheen: het bieden van rechtszekerheid en informatie over bedrijven. Voor deze functies zijn de veranderingen beperkt. De gebruikers van rechtszekerheids- en informatieproducten hebben vooral voordeel van de uitbreiding van het register.

Doordat het Handelsregister een basisregistratie wordt, moet het voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan alle basisregistraties. Hierdoor stijgt de kwaliteit van de gegevens verder, evenals door de samenhang met de andere registers.
Externe informatie http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/
Architectuurcomponent Gegevensopslag
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Type functionaris allen
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Handelsregister Heeft contract
Handelsregister Realiseert principe
Handelsregister Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online