Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Webrichtlijnen

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID Webrichtlijnen
Beschrijving De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen en principes voor het toegankelijk maken van webcontent die onder uiteenlopende situaties te gebruiken moet zijn, uitwisselbaar en duurzaam is. Het volgen van deze richtlijnen en principes maakt content optimaal bruikbaar en toegankelijk voor mensen en systemen, waaronder gebruikers van uiteenlopende webapparaten, besturingssystemen en hulptechnologieën. De Webrichtlijnen versie 2 biedt een technologieonafhankelijke standaard die toepassing van verschillende technologieën toestaat en die is voorbereid op toekomstige technologieën.
Toelichting

De webrichtlijnen zijn verplicht bij implementatie van een website of webapplicatie bedoeld voor burgers, bedrijven en andere overheden. Strikt genomen geldt het niet voor intranet-websites die alleen intern binnen een overheidsorganisatie worden gebruikt.

Meer informatie over webrichtlijnen:

Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/webrichtlijnen
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Beheerder Logius
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Basisregistratie Kadaster Realiseert Webrichtlijnen
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken Realiseert Webrichtlijnen
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Realiseert Webrichtlijnen
DigID Realiseert Webrichtlijnen
E-Herkenning Realiseert Webrichtlijnen
E-SWF Realiseert Webrichtlijnen
Handelsregister Realiseert Webrichtlijnen
Rijksoverheid.nl Realiseert Webrichtlijnen
TenderNed Realiseert Webrichtlijnen
Websiteregister Rijksoverheid Realiseert Webrichtlijnen
Basisregistratie Kadaster Voldoet aan Webrichtlijnen
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken Voldoet aan Webrichtlijnen
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Voldoet aan Webrichtlijnen
DigID Voldoet aan Webrichtlijnen
E-Herkenning Voldoet aan Webrichtlijnen
E-SWF Voldoet aan Webrichtlijnen
Handelsregister Voldoet aan Webrichtlijnen
Rijksoverheid.nl Voldoet aan Webrichtlijnen
TenderNed Voldoet aan Webrichtlijnen
Websiteregister Rijksoverheid Voldoet aan Webrichtlijnen
EAR Online