Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

E-Herkenning

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID E-Herkenning
Beschrijving

Ondernemers loggen in met eHerkenning bij websites van de overheid, zoals burgers dat doen met hun DigiD. Na te zijn ingelogd met e-Herkenning kunnen zij diensten afnemen bij de overheid. Overheden weten dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken hebben en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.

Bedrijven kunnen door e-Herkenning als één digitale sleutel meerdere diensten bij meerdere overheidsorganisaties afnemen.
Externe informatie http://www.eherkenning.nl/, https://www.logius.nl/diensten/eherkenning/
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
E-Herkenning Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online