Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DigID

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID DigID
Beschrijving DigiD is een gebruikersnaam en wachtwoord combinatie waarmee burgers zich kunnen identificeren op websites van de overheid en van organisaties die een overheidstaak uitvoeren. Zo weten deze organisaties dat ze echt met de betreffende burger te maken hebben.
Externe informatie https://www.logius.nl/diensten/digid/
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DigID Realiseert principe
DigID Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online