Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DigID

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDDigID
BeschrijvingDigiD is een gebruikersnaam en wachtwoord combinatie waarmee burgers zich kunnen identificeren op websites van de overheid en van organisaties die een overheidstaak uitvoeren. Zo weten deze organisaties dat ze echt met de betreffende burger te maken hebben.
Externe informatiehttps://www.logius.nl/diensten/digid/
ArchitectuurcomponentApplicaties
WerkingsgebiedOverheidsbreed
InformatiseringsdomeinToegangsdiensten
Intern - ExternExtern
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DigIDRealiseert principe
DigIDVoldoet aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.