Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

TenderNed

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID TenderNed
Beschrijving TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Alle overheden publiceren via het aankondigingenplatform van TenderNed hun nationale en Europese aanbestedingen. Ondernemingen vinden op TenderNed:
  • Alle opdrachten van de overheid op één plek
  • Volledig digitaal aanbesteden: van vooraankondiging tot inschrijving en gunning
  • Gegevens maar één keer online invoeren en beheren in een eigen dossier
  • Automatisch voldoen aan regelgeving en voorkomen van vormfouten
Externe informatie http://www.tenderned.nl/
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Type functionaris Inkopers, leveranciers
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
TenderNed Voldoet aan
TenderNed Realiseert principe

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online