Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

PDF/A-2

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID PDF/A-2
Beschrijving PDF is het gangbare formaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. PDF/A2 is het formaat dat wordt gebruikt voor documenten die niet of moeilijk in PDF/A1 formaat zijn op te slaan. O.a. gescande documenten of documenten met een ingewikkelde opmaak (bijvoorbeeld verschillende transparante lagen).
Toelichting Gebruik de standaard bij implementatie van software waarbij niet reviseerbare documenten worden uitgewisseld, gepubliceerd en gearchiveerd (bijv. websites).
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/pdf-a2
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Beheerder ISO
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Basisregistratie Voertuigen Realiseert PDF/A-2
Berichtenbox bedrijven Realiseert PDF/A-2
DWR Rijksportaal Realiseert PDF/A-2
Doc-Direct Realiseert PDF/A-2
E-SWF Realiseert PDF/A-2
Handelsregister Realiseert PDF/A-2
OT2010 Realiseert PDF/A-2
Basisregistratie Voertuigen Voldoet aan PDF/A-2
Berichtenbox bedrijven Voldoet aan PDF/A-2
DWR Rijksportaal Voldoet aan PDF/A-2
Doc-Direct Voldoet aan PDF/A-2
E-SWF Voldoet aan PDF/A-2
Handelsregister Voldoet aan PDF/A-2
OT2010 Voldoet aan PDF/A-2
EAR Online