Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR-FDA: Hergebruik door serviceoriëntatie

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DWR-FDA03
Stelling Voor bestuurders/opdrachtgevers is van belang te weten dat bij de ontwikkeling (en inkoop) en/of (groot) onderhoud van applicaties de regels van service gerichte architectuur worden nageleefd.
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Toelichting rationale

Alleen op die wijze kan werk worden gemaakt van hergebruik.

Voor nieuwe applicaties moet gelden dat bij aanschaf, ontwerp en realisatie intensief gestuurd wordt op de eisen rondom servicegerichte architectuur. Voor bestaande applicaties geldt dat op basis van “life-cyclemanagement” overwogen moet worden of en zo ja hoe de applicatie aangepast wordt aan de eisen m.b.t. service gerichte architectuur.
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DWR-FDA: Hergebruik door serviceoriëntatie Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Doc-Direct Realiseert DWR-FDA: Hergebruik door serviceoriëntatie
Doc-Direct Realiseert principe DWR-FDA: Hergebruik door serviceoriëntatie
EAR Online