Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DWR-FDA: Hergebruik door serviceoriëntatie

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDDWR-FDA03
StellingVoor bestuurders/opdrachtgevers is van belang te weten dat bij de ontwikkeling (en inkoop) en/of (groot) onderhoud van applicaties de regels van service gerichte architectuur worden nageleefd.
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten
Toelichting rationaleAlleen op die wijze kan werk worden gemaakt van hergebruik. Voor nieuwe applicaties moet gelden dat bij aanschaf, ontwerp en realisatie intensief gestuurd wordt op de eisen rondom servicegerichte architectuur. Voor bestaande applicaties geldt dat op basis van “life-cyclemanagement” overwogen moet worden of en zo ja hoe de applicatie aangepast wordt aan de eisen m.b.t. service gerichte architectuur.
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DWR-FDA: Hergebruik door serviceoriëntatieRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Doc-Direct (Bouwsteen)RealiseertDWR-FDA: Hergebruik door serviceoriëntatie
Doc-Direct (Bouwsteen)Realiseert principeDWR-FDA: Hergebruik door serviceoriëntatie

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.