Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Basisregistratie Inkomen

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Basisregistratie Inkomen
Beschrijving

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de Basisregistratie Inkomen (BRI). In de BRI staat van ongeveer 13 miljoen burgers het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon. En gegevens zoals het burgerservicenummer (BSN).

Het is belangrijk dat de inkomensgegevens in de BRI correct zijn geregistreerd. Verschillende overheidsorganisaties maken gebruik van deze gegevens om toeslagen, subsidies of uitkeringen te bepalen. Burgers kunnen, als zij het niet eens met de hoogte van het vastgestelde inkomen, bezwaar maken.
Externe informatie http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/geregistreerde_inkomen_en_de_inkomensverklaring/niet_eens_met_geregistreerde_inkomen/meer_informatie_over_het_geregistreerde_inkomen
Architectuurcomponent Gegevensopslag
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Type functionaris allen
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Basisregistratie Inkomen Realiseert principe
Basisregistratie Inkomen Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online