Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Basisregistratie Personen

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDBasisregistratie Personen
BeschrijvingDe Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is dé basisregistratie voor persoonsgegevens binnen het stelsel van basisregistraties. De gegevens die in de GBA worden geregistreerd, worden gebruikt binnen de gehele Nederlandse overheid. Ook de Basisregistratie Niet -ingezetenen (RNI) vormt onderdeel van de basisregistratie Personen. Het verantwoordelijk agentschap (RvIG) staat voor Rijksdienst voor Identiteit Gegevens.
Externe informatiehttp://www.rvig.nl/brp
ArchitectuurcomponentGegevensopslag
WerkingsgebiedOverheidsbreed
InformatiseringsdomeinGegevensdiensten
Type functionarisallen
Intern - ExternExtern
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Basisregistratie PersonenRealiseert principe
Basisregistratie PersonenVoldoet aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.