Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Type functionaris

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
B
Functionarissen (gemeentelijk) die de basisgegevens over adressen en gebouwen (doen) registreren.  +
Alle functionarissen die veilig digitale berichten uitwisselen met bedrijven.  +
Elke functionaris die beveiligd berichten uitwisselt met burgers.  +
C
medewerker  +
D
medewerker  +
medewerker  +
alle  +
Bedrijf  +
medewerker  +
E
medewerker  +
F
Medewerker, facilitaire aanbieder  +
G
flex-medewerker en bezoekers  +
H
I
ambtenaren in de P&O / HRM processen en bedrijfsfuncties  +
L
Iedere functionaris die gebruik maakt van gegevens over adressen en gebouwen.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.