Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

FMIS

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDFacilitair management Informatie Systeem/ FMIS
BeschrijvingEen Facility Management Informatie Systeem (FMIS) is een geïntegreerd mens-machinesysteem waarmee informatie wordt verschaft over de geboden en beschikbare faciliteiten die ter ondersteuning dienen van de operationele activiteiten, de bedrijfsleiding, de analyse en de besluitvormingsfuncties binnen een facilitaire organisatie
Externe informatiehttp://nl.wikipedia.org/wiki/Facilitair_managementinformatiesysteem
ArchitectuurcomponentDiensten
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten
Type functionarisMedewerker, facilitaire aanbieder
Intern - ExternIntern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
FMISOndersteunt bedrijfsfunctie
FMISRealiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 13:57.