Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

FMIS

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Facilitair management Informatie Systeem/ FMIS
Beschrijving Een Facility Management Informatie Systeem (FMIS) is een geïntegreerd mens-machinesysteem waarmee informatie wordt verschaft over de geboden en beschikbare faciliteiten die ter ondersteuning dienen van de operationele activiteiten, de bedrijfsleiding, de analyse en de besluitvormingsfuncties binnen een facilitaire organisatie
Externe informatie http://nl.wikipedia.org/wiki/Facilitair_managementinformatiesysteem
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Type functionaris Medewerker, facilitaire aanbieder
Intern - Extern Intern
Status Agenda

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
FMIS Realiseert principe
FMIS Ondersteunt bedrijfsfunctie

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online