Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DigiMelding

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID DigiMelding
Beschrijving

Met Digimelding kunnen overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties uniform en efficiënt terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. Bronhouders onderzoeken de fout en verbeteren deze zo nodig in de Basisregistratie.

De medewerker die de melding heeft gemaakt, kan via Digimelding statusinformatie opvragen over zijn melding en kan de melding intrekken, als blijkt dat deze onterecht of onjuist was.
Externe informatie https://www.logius.nl/diensten/digimelding
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Type functionaris alle
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DigiMelding Realiseert principe
DigiMelding Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online