Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Gebouwgebonden I-diensten (incl Beveiliging)

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Gebouwgebonden I-diensten
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Type functionaris Gebouw beheerder
Intern - Extern Intern
Status Agenda

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Gebouwgebonden I-diensten (incl Beveiliging) Ondersteunt bedrijfsfunctie

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online