Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR-G

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID DWR Geheime informatie
Beschrijving het binnen een hoog beveiligde digitale omgeving ontsluiten en uitwisselen van staatsgeheime informatie
Architectuurcomponent Beveiliging
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Werkplekdiensten
Type functionaris medewerker
Intern - Extern Intern
Status Agenda

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online