Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR-G

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDDWR Geheime informatie
Beschrijvinghet binnen een hoog beveiligde digitale omgeving ontsluiten en uitwisselen van staatsgeheime informatie
ArchitectuurcomponentBeveiliging
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinWerkplekdiensten
Type functionarismedewerker
Intern - ExternIntern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.