Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DigiPoort

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Digipoort
Beschrijving Digipoort is een ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Overheden kunnen Digipoort inzetten om bedrijfs- en ketenprocessen te automatiseren. Met Digipoort automatiseert u belangrijke stappen in het verwerkingsproces van grote hoeveelheden aangiftes, rapportages of meldingen. Veel processtappen bij het verwerken van enorme aantallen berichten, liggen vooraf vast. Digipoort automatiseert juist die processen waar voor u de winst wordt behaald in tijd, kosten maar ook op het gebied van veiligheid en accuratesse. Digipoort automatiseert uw eigen unieke processtappen.
Externe informatie https://www.logius.nl/diensten/digipoort/
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Type functionaris Bedrijf
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DigiPoort Realiseert principe
DigiPoort Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online