Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

XBRL Dimensions

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID XBRL en Dimensions
Beschrijving Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document, als Pdf, als spreadsheet, etc.). XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een internationale open standaard om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken.
Toelichting Gebruik de standaard bij implementatie van ICT-systemen voor bedrijfsadministratie en boekhouding.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/xbrl-en-dimensions
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder Financieel/Administratief domein
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Beheerder XBRL International
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
DigiPoort Realiseert XBRL Dimensions
DigiPoort Voldoet aan XBRL Dimensions
EAR Online