Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Internet Spiegel

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Internet Spiegel
Beschrijving

InternetSpiegel ontwikkelt en beheert voor organisaties met een publieke taak online onderzoeksinstrumenten, welke inzicht geven in het functioneren van organisaties op gebieden als HRM, bedrijfsvoering en bestuur. De onderzoeken zijn zo ingericht dat er vergelijkingsmogelijkheden zijn met andere organisaties met een publieke taak.

InternetSpiegel stimuleert het samenwerken van organisaties bij het uitvoeren van onderzoek en het gezamenlijk analyseren van de uitkomsten. Dit leerproces, benchlearning, is effectief. Ook verzamelt en aggregeert InternetSpiegel onderzoeksgegevens en relevante data om beleidsmakers te adviseren over kansrijke interventiemogelijkheden.
Externe informatie http://www.internetspiegel.nl/
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Type functionaris ambtenaren in de P&O / HRM processen en bedrijfsfuncties
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Internet Spiegel Heeft contract
Internet Spiegel Ondersteunt bedrijfsfunctie
Internet Spiegel Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Tot medio juni 2013 was TNS NIPO begeleider van medewerkersonderzoek met InternetSpiegel. Effectory is per 1 juni 2013 de nieuwe exploitant van InternetSpiegel. Omdat het contract met TNS NIPO afliep, volgde er een aanbestedingstraject voor de exploitatie van InternetSpiegel. Effectory kwam hierbij als winnaar uit de bus.

EAR Online