Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EAR: Bevordering uitwisselbaarheid

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID EAR07
Stelling Het functiegebouw Rijksdienst bevordert uitwisselbaarheid van RD-medewerkers en daarmee de mogelijkheden tot samenwerking.
Informatiseringsdomein Overig
Toelichting rationale Vernieuwing Rijksdienst vraagt een andere manier van werken van RD-organisaties en van individuele RD-medewerkers. Resultaatgericht, flexibel, mobiel en organisatie-overschrijdend. Deze manier van werken is gebaseerd op een compacte set functieprofielen die gaan over de inhoud van het werk, onafhankelijk van de organisatie waar dit wordt uitgevoerd. De hiermee ingezette harmonisering van functies stimuleert beweging binnen de Rijksdienst. Dit geldt voor medewerkers in alle voorkomende functies.
Toelichting implicaties Het functiegebouw Rijksdienst levert de basis voor het definiëren van personele functies binnen RD-organisaties. Hiermee stimuleren RD-organisaties de flexibele inzetbaarheid van de eigen medewerkers, zowel binnen als buiten de eigen organisatie.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/26
Datum-afgevoerd 2015/05/26
Versiebeheer 150526 - De stelling in dit principe is meer een constatering dan een principe. Daarnaast staat het als principe te ver af van het onderwerp informatievoorziening, waar deze EAR vooralsnog voor is bedoeld.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
HR Metadata (Bouwsteen) Realiseert EAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Internet Spiegel (Bouwsteen) Realiseert EAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Rijksadresgids (Bouwsteen) Realiseert EAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Tool Functiegebouw Rijk (Bouwsteen) Realiseert EAR: Bevordering uitwisselbaarheid
HR Metadata (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Internet Spiegel (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Rijksadresgids (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Tool Functiegebouw Rijk (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Bevordering uitwisselbaarheid
EAR Online