Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

EAR: Bevordering uitwisselbaarheid

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR07
StellingHet functiegebouw Rijksdienst bevordert uitwisselbaarheid van RD-medewerkers en daarmee de mogelijkheden tot samenwerking.
InformatiseringsdomeinOverig
Toelichting rationaleVernieuwing Rijksdienst vraagt een andere manier van werken van RD-organisaties en van individuele RD-medewerkers. Resultaatgericht, flexibel, mobiel en organisatie-overschrijdend. Deze manier van werken is gebaseerd op een compacte set functieprofielen die gaan over de inhoud van het werk, onafhankelijk van de organisatie waar dit wordt uitgevoerd. De hiermee ingezette harmonisering van functies stimuleert beweging binnen de Rijksdienst. Dit geldt voor medewerkers in alle voorkomende functies.
Toelichting implicatiesHet functiegebouw Rijksdienst levert de basis voor het definiëren van personele functies binnen RD-organisaties. Hiermee stimuleren RD-organisaties de flexibele inzetbaarheid van de eigen medewerkers, zowel binnen als buiten de eigen organisatie.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/26
Datum-afgevoerd2015/05/26
Versiebeheer150526 - De stelling in dit principe is meer een constatering dan een principe. Daarnaast staat het als principe te ver af van het onderwerp informatievoorziening, waar deze EAR vooralsnog voor is bedoeld.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
HR Metadata (Bouwsteen)RealiseertEAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Internet Spiegel (Bouwsteen)RealiseertEAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Rijksadresgids (Bouwsteen)RealiseertEAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Tool Functiegebouw Rijk (Bouwsteen)RealiseertEAR: Bevordering uitwisselbaarheid
HR Metadata (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Internet Spiegel (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Rijksadresgids (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Bevordering uitwisselbaarheid
Tool Functiegebouw Rijk (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Bevordering uitwisselbaarheid

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.