Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Personele functies

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

BeschrijvingDe personele functies gaan over de manier waarop de Rijksdienst haar medewerkers inzet, stimuleert en ontwikkelt om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren.

In bedrijfskundige termen kunnen we op twee manieren naar medewerkers kijken:

  • organisatie perspectief
    Het organisatieperspectief beschouwt een medewerker als ‘resource’. Er bestaat –vanuit de processen– een zekere vraag naar personele resources waarbij het primair gaat om de kwaliteit en kwantiteit van competenties (kennis en vaardigheden). Daar staat een zeker aanbod aan personeel tegenover. Ook daar gaat het om competenties vanuit de leverende kant, maar ook om de bredere vraag hoe we met ons personeel om gaan. Hoe moeten we ze ontwikkelen en belonen, hoe zorgen we voor hun welzijn en veiligheid zodat we nu en op termijn over een optimaal personeelsbestand beschikken.
  • individueel perspectief.
    Het individueel perspectief beschouwt de medewerker als –interne– klant. De medewerker zet zich in om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, maar heeft daarnaast ook individuele doelstellingen en ambities op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Mensen zijn er voor de organisatie, maar de organisatie is er ook voor ‘haar’ mensen.

Bron: Art of Management

De EAR beschouwt de rijksbreed generieke personele functies. Hier gaat het om zaken als:

  • Strategisch personeelsbeleid
  • Functiehuis
  • Loopbaanbeleid
  • etc.
Interne informatieBFM:_Ondersteunende_functies
Externe informatiehttp://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ondersteunende functies (Bedrijfsfunctie)Bestaat uitPersonele functies
HR Metadata (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctiePersonele functies
Internet Spiegel (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctiePersonele functies
Rijksadresgids (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctiePersonele functies
Tool Functiegebouw Rijk (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctiePersonele functies

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:10.