Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Landelijke voorziening BAG

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Landelijke voorziening BAG
Beschrijving Alle bronhouders (gemeenten) stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.
Externe informatie http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BAG.htm
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Type functionaris Iedere functionaris die gebruik maakt van gegevens over adressen en gebouwen.
Intern - Extern Intern, Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Landelijke voorziening BAG Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online