Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DAT: HRM bron voor IAM

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID Toegang05
Stelling De verantwoordelijkheid voor correcte registratie van personen en werkrelaties in het register RIdM, berust bij het HRM-domein.
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Toelichting rationale Onderhoud en beheer van personeelsdossiers is van oudsher een (uitvoerende) verantwoordelijkheid van het HRM-domein. Om die reden ligt het voor de hand om het onderhoud van personen met een werkrelatie bij het Rijk, te beleggen bij het HRM-domein. Dit domein heeft uitvoerende verantwoordelijk m.b.t. correcte registratie van personen en werkrelaties, in opdracht van het ter zake bevoegde lijnmanagement. Het HRM-domein geeft daarmee uitvoering aan het rijksbreed ontwikkelde bedrijfsproces “intake werkrelaties”.
Toelichting implicaties Bij de afspraken rondom het beheer van identiteiten in RIdM moet de verantwoordelijkheid van het HRM-domein voor deze correcte registratie worden geborgd.
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DAT: HRM bron voor IAM Geabstraheerd van bron
DAT: HRM bron voor IAM Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Rijkspas plateau 1 &2 Realiseert DAT: HRM bron voor IAM
Rijkspas plateau 3 Realiseert DAT: HRM bron voor IAM
Rijkspas plateau 1 &2 Realiseert principe DAT: HRM bron voor IAM
Rijkspas plateau 3 Realiseert principe DAT: HRM bron voor IAM
EAR Online