Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DAT: Inzagerecht RIdM

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID Toegang04
Stelling De in het register RIdM geregistreerde personen hebben de mogelijkheid tot inzage in de inhoud en het gebruik van de gegevens die over hen zijn vastgelegd
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Toelichting rationale Inzagerecht is van belang om de kwaliteit van de informatie te kunnen toetsen aan de feitelijke bron (de persoon zelf), maar vooral ook om tegemoet te komen aan het vertrouwen in de relatie tussen de persoon en het Rijk (privacy aspect).
Toelichting implicaties Het inzagerecht moet worden ingericht.
Beschrijving Dit statement refereert aan het NORA-principe AP26 (De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van). We achten het voor de ontwikkeling van het rijksbrede Identity & Access Management echter dusdanig van belang, dat ze wordt opgenomen als basisprincipe bij de verdere ontwikkeling ervan.
Status Vastgesteld

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DAT: Inzagerecht RIdM Realiseert
DAT: Inzagerecht RIdM Geabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online