Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Toegang: Sterkte van authenticatie

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID Toegang12
Stelling De classificatie van locatie en informatie bepalen de sterkte van het authenticatiemiddel.
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Toelichting rationale De keuze van authenticatiemiddelen is afhankelijk van het afbreukrisico. Het risico op misbruik van informatie/locatie-faciliteiten is bepalend voor het benodigde authenticatieniveau.
Toelichting implicaties Er dient classificatie plaats te vinden van de informatie/locatie-faciliteiten om te bepalen wat het benodigde authenticatieniveau is.
Beschrijving Er zijn verschillende authenticatiemiddelen waarbij er een directe relatie bestaat met de mate van zekerheid waarin bewezen wordt dat iemand is die hij claimt te zijn. Globaal zijn deze middelen:
  1. Iets wat je weet (kennis, password, pinco-de)
  2. Iets wat je bezit (bijv. een smartcard, een pasje)
  3. Iets wat je bent (persoonlijke eigenschap, biometrie)
Status Vastgesteld
Versiebeheer Dit principe vervangt voormalig EAR principe EAR: Sterkte van authenticatie, omdat het een principe binnen het informatiseringsdomein Toegang betreft.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Toegang: Sterkte van authenticatie Realiseert
Toegang: Sterkte van authenticatie Geabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online