Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Overheid.nl

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Overheid.nl
Beschrijving

De website Overheid.nl is de toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. Deze website wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beheerd door het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens.
Externe informatie http://www.overheid.nl/, http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/d/digitale-informatiediensten
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Type functionaris allen
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Overheid.nl Realiseert principe
Overheid.nl Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online