Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

OWMS

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID OWMS
Beschrijving Overheids Web Metadata Standaard (OWMS) is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven. Het voorschrijven van een semantische standaard voor metadata verhoogt de vindbaarheid en de samenhang van informatie die door overheidsorganisaties wordt aangeboden op internet.
Toelichting De standaard is verplicht bij implementatie van websites waarop overheidsmetagegevens worden weergeven. Men kan naar eigen inzicht bepalen voor welke informatie het relevant is om metadata te verstrekken.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/owms
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Semantiek
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten
Beheerder ICTU / De werkmaatschappij BZK
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Basisregistratie Voertuigen Realiseert OWMS
Overheid.nl Realiseert OWMS
Rijksoverheid.nl Realiseert OWMS
Samenwerkende catalogi Realiseert OWMS
Basisregistratie Voertuigen Voldoet aan OWMS
Overheid.nl Voldoet aan OWMS
Rijksoverheid.nl Voldoet aan OWMS
Samenwerkende catalogi Voldoet aan OWMS
EAR Online