Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

ON 2013

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDON 2013
BeschrijvingHet betreft hier het project OverheidsNetwerken2013 (ON2013) gericht op het sluiten van raamcontracten voor de levering van dataverbindingen en internettoegang.
ToelichtingDe Rijksoverheid heeft raamcontracten gesloten met BT, KPN, en Tele2 voor de levering van dataverbindingen en internettoegang. Met het sluiten van deze raamcontracten is de Europese aanbesteding door het project OverheidsNetwerken2013 (ON2013) afgerond. Voor het eerst heeft vrijwel heel de Rijksoverheid en 7 zelfstandige bestuursorganen samengewerkt in een gezamenlijke aanbesteding van netwerkdiensten. De raamcontracten hebben een looptijd van 6 jaar met een doorloop tot 11 jaar.
Externe informatiehttps://www.hisict.nl/on2013
ArchitectuurcomponentBeheer
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinDatacenterdiensten
Intern - ExternIntern
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ON 2013Voldoet aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EAR Online