Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

ON 2013

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID ON 2013
Beschrijving Het betreft hier het project OverheidsNetwerken2013 (ON2013) gericht op het sluiten van raamcontracten voor de levering van dataverbindingen en internettoegang.
Toelichting De Rijksoverheid heeft raamcontracten gesloten met BT, KPN, en Tele2 voor de levering van dataverbindingen en internettoegang. Met het sluiten van deze raamcontracten is de Europese aanbesteding door het project OverheidsNetwerken2013 (ON2013) afgerond. Voor het eerst heeft vrijwel heel de Rijksoverheid en 7 zelfstandige bestuursorganen samengewerkt in een gezamenlijke aanbesteding van netwerkdiensten. De raamcontracten hebben een looptijd van 6 jaar met een doorloop tot 11 jaar.
Externe informatie https://www.hisict.nl/on2013
Architectuurcomponent Beheer
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Datacenterdiensten
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
ON 2013 Voldoet aan

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online