Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Digikoppeling (OIN-diensten)

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDDigikoppeling (OIN-diensten)
BeschrijvingBeveiliging van de digitale uitwisseling tussen e-overheidsvoorzieningen en tussen e-overheidsvoorzieningen en bedrijven is van groot belang omdat er bijvoorbeeld persoonsgegevens worden uitgewisseld. Om betrouwbaar berichten uit te wisselen tussen overheden en tussen overheden en bedrijven wordt Digikoppeling gebruikt. Digikoppeling schrijft het gebruik van PKIoverheidcertificaten met een OIN of HRN voor om de identiteit van een website of server te controleren, voor het opzetten van een beveiligde verbinding tussen servers en voor de ondertekening en versleuteling van berichten.
ToelichtingOverheidsorganisaties bieden digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven en wisselen onderling veilig gegevens met elkaar uit. Om dit mogelijk te maken moeten overheidsorganisaties, of organisaties met een publieke taak digitaal herkenbaar en betrouwbaar zijn. Voor de identificatie van overheidsorganisaties wordt het Overheids Identificatienummer (OIN) gebruikt en voor bedrijven is het Handelsregisternummer (HRN) het unieke identificerende nummer.
Externe informatiehttps://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/, https://www.logius.nl/ondersteuning/overheidsidentificatienummer-oin/?L=1
ArchitectuurcomponentDiensten, Uitwisseling
WerkingsgebiedOverheidsbreed
InformatiseringsdomeinConnectdiensten
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Digikoppeling (OIN-diensten)Voldoet aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.