Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Archiefregeling

“Nee” staat niet in de lijst met mogelijke waarden voor de eigenschap “Nietpubliceren” (In bewerking, Niet publiceren).

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDArchiefregeling
BeschrijvingHet archiefbesluit 1995 verwijst in de artikelen 11, 12 en 13 naar (nadere) regels, waarin bepaalde eisen verder worden uitgewerkt. Die regels zijn uitgewerkt in de Archiefregeling
ToelichtingDe Archiefregeling bestaat uit acht hoofdstukken:
  1. Algemeen
  2. Duurzaamheid archiefbescheiden
  3. Geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden
  4. Algemene voorschriften voor de bouw en inrichting van archiefruimten
  5. Bijzondere voorschriften voor de bouw en inrichting archiefruimten
  6. Bijzondere voorschriften voor de bouw en inrichting archiefbewaarplaatsen
  7. Ontheffingen
  8. Slot- en overgangsbepalingen
ContactpersoonMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Publicatiedatum2009/12/15
Type BronOverig
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatiehttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-70.html
InformatiseringsdomeinI-domein totaal

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.