Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Archiefregeling

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Archiefregeling
Beschrijving Het archiefbesluit 1995 verwijst in de artikelen 11, 12 en 13 naar (nadere) regels, waarin bepaalde eisen verder worden uitgewerkt. Die regels zijn uitgewerkt in de Archiefregeling
Toelichting

De Archiefregeling bestaat uit acht hoofdstukken:

  1. Algemeen
  2. Duurzaamheid archiefbescheiden
  3. Geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden
  4. Algemene voorschriften voor de bouw en inrichting van archiefruimten
  5. Bijzondere voorschriften voor de bouw en inrichting archiefruimten
  6. Bijzondere voorschriften voor de bouw en inrichting archiefbewaarplaatsen
  7. Ontheffingen
  8. Slot- en overgangsbepalingen
Contactpersoon Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Publicatiedatum 2009-12-15
Type Bron Overig
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-70.html
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Archiefregeling legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online