Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Geldige waarde (Allows value)

Showing 20 pages using this property.
A
Bedrijfsfuncties  +, Diensten  +, Bedrijfsprocessen  +,
Organisatie  +, Producten en Diensten  +, Processen  +,
Bedrijfsarchitectuur  +, Informatiearchitectuur  +, Technische architectuur  +
Ja  +, Nee  +
C
Individueel gebruik  +, Hergebruik  +, Gemeenschappelijk vrijwillig gebruik  +,
Dienstenaanbod  +, Standaard oplossingen  +, Kanalen  +,
E
Afbeelding  +, Annotatie-URI  +, Booleaans  +,
Systeemgekozen waarde  +, Checkbox  +, Checkboxes  +,
solid  +, dashed  +, dotted  +,
none  +, normal  +, onormal  +,
none  +, normal  +, onormal  +,
G
Ja  +, Nee  +
I
I-domein totaal  +, Werkplekdiensten  +, Toegangsdiensten  +,
Intern  +, Extern  +
K
Functionality  +, Reliability  +, Usability  +,
N
Basisprincipe  +, Afgeleid principe  +
Comply  +, Explain  +
In bewerking  +, Niet publiceren  +
P
Basisprincipe  +, Afgeleid principe  +