Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Archiefbesluit 1995

“Nee” staat niet in de lijst met mogelijke waarden voor de eigenschap “Nietpubliceren” (In bewerking, Niet publiceren).

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDArchiefbesluit 1995
BeschrijvingHet Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In deze wet wordt dit besluit aangeduid als 'algemene maatregel van bestuur'. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar het besluit geeft meer gedetailleerde regels.
ToelichtingU vindt in het besluit bijvoorbeeld:
  • Regels over het opstellen en vaststellen van selectielijsten
  • Regels voor het vervangen van archiefbescheiden door reproducties
  • Regels voor het in eigendom overdragen van overheidsarchieven ('vervreemding')
  • Regels voor het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en houden van archiefbescheiden
Daarnaast stelt het Archiefbesluit verplicht dat een overheidsorgaan over archiefbeheersregels beschikt, en over voldoende en goed opgeleid personeel voor het archiefbeheer. Ten slotte moet elk overheidsorgaan ook een archiefruimte hebben die aan alle eisen voldoet.
ContactpersoonMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Publicatiedatum1995/12/15
Type BronOverig
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatiehttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1995-671.html
InformatiseringsdomeinI-domein totaal

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.