Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Archiefbesluit 1995

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Archiefbesluit 1995
Beschrijving Het Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In deze wet wordt dit besluit aangeduid als 'algemene maatregel van bestuur'. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar het besluit geeft meer gedetailleerde regels.
Toelichting

U vindt in het besluit bijvoorbeeld:

  • Regels over het opstellen en vaststellen van selectielijsten
  • Regels voor het vervangen van archiefbescheiden door reproducties
  • Regels voor het in eigendom overdragen van overheidsarchieven ('vervreemding')
  • Regels voor het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en houden van archiefbescheiden
Daarnaast stelt het Archiefbesluit verplicht dat een overheidsorgaan over archiefbeheersregels beschikt, en over voldoende en goed opgeleid personeel voor het archiefbeheer. Ten slotte moet elk overheidsorgaan ook een archiefruimte hebben die aan alle eisen voldoet.
Contactpersoon Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Publicatiedatum 1995-12-15
Type Bron Overig
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1995-671.html
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Archiefbesluit 1995 legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online