Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Organisatie

Kennismodel Kennismodel EAR
Type String
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Nee
Weergave op invulformulieren Tekstregel
Defaultwaarde
Toelichting Organisatie die verantwoording draagt over de informatie
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


  • Bron
  • Eigenschap:Organisatie

Uitleg over de eigenschap

De organisatie die aanspreekbaar is op de toestand en/of inhoud van het betreffende element.

Gebruikt door

  • Bron (Strategisch bronmateriaal)

Afstemming NORA

NORA gebruikt de eigenschap bij alle elementen waar een houder, eigenaar, beheerder of anderszins aan is te verbinden. EAR gebruikt de eigenschap alleen bij Bron. Voor andere relaties tussen elementen en organisaties gebruikt EAR het element "Actor" (Partij) waarin tevens de rol van de partij t.o.v. een bepaald element wordt benoemd.

Pagina's die de eigenschap "Organisatie" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanbodstructurering: Strategische partners binnen het Rijk +DGOO  +
Architectuurgids SSA +BZK  +
B
BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst +BZK  +
BYOD: Rijksbrede beleidskaders voor ondersteuning apparaatonafhankelijk werken +DGOO  +
Beleidskader samenwerkfunctionaliteit +DGOO (vh DGOBR)  +
C
CIO stelsel Rijk - inrichting +Ministerie van BZK  +
D
Directie I-Rijk - inrichting +Ministerie van BZK, DGOBR, Directie Informatiseringsbeleid Rijk (DIR)  +
H
Handboek portfoliomanagement +DGOO  +
Handreiking App Ontwikkeling en Beheer +Shared Service Center ICT (SSC-I) - CTO Office  +
K
Kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten +BZK  +
Kamerbrief Cloud strategie +BZK  +
Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk +DGOBR  +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie +ICCIO (ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)  +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie bijlage: Essentiele situaties en competenties +ICCIO (ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)  +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie deel 2 +ICCIO (ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)  +
M
MARIJ +Ministerie van BZK - DGOBR/DIR  +
N
NORA +Ministerie van BZK  +
NORA 3.0 katern Strategie +BZK  +
P
Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2017 +Ministerie van BZK  +
Programma Compacte Rijksdienst - Brief 2K +Ministerie BZK  +
R
Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Toepassing op DWR +DGOBR  +
Rijk verantwoord 2009 +Algemene Rekenkamer  +
S
Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk +DGOO  +
Streefbeeld TPAW 2015 +ICBR, november 2013  +
T
Toepassingsprofiel metagegevens Rijksoverheid +KennisLAB  +
EAR Online