Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Organisatie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Organisatie die verantwoording draagt over de informatie
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Uitleg over de eigenschap

De organisatie die aanspreekbaar is op de toestand en/of inhoud van het betreffende element.

Gebruikt door

  • Bron (Strategisch bronmateriaal)

Afstemming NORA

NORA gebruikt de eigenschap bij alle elementen waar een houder, eigenaar, beheerder of anderszins aan is te verbinden. EAR gebruikt de eigenschap alleen bij Bron. Voor andere relaties tussen elementen en organisaties gebruikt EAR het element "Actor" (Partij) waarin tevens de rol van de partij t.o.v. een bepaald element wordt benoemd.

Showing 20 pages using this property.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.