Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Beschrijving kort

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Structurering in kavels van het aanbod van ICT-diensten.  +
Kaders voor samenhangende inrichting Rijksdatacenter (RDC).  +
B
Tactisch normenkader voor inrichting en toepassing van informatiebeveiliging.  +
Kaders voor gebruik van eigen apparatuur en software in de infrastructuur van de Rijksdienst.  +
Kaders voor inrichting van de informatiehuishouding van de Rijksdienst.  +
Besluit gericht op aanscherpen Iv-regels en de sturing daarop.  +
Rijksvoorschrift voor de rubricering van vertrouwelijke informatie en de beveiliging ervan.  +
C
Kaders inzake de rol en verantwoordelijkheden van CIO's bij de Rijksdienst.  +
D
Kader om te toetsen of departementen voldoen aan de doelen Digitale Werkplekken Rijksdienst.  +
E
Online kennisbank met kaders en practices over informatievoorziening Rijksdient.  +
H
Rijksbrede afspraken over management, beheer en rapportage bij grote projecten (>5 mln).  +
Handreiking voor de ontwikkelings van apps bij het rijk  +
I
Openbaar online sturingsdashboard voor grote projecten (> 5 mln) bij het Rijk.  +
Kaders ter verbetering van de samenwerking binnen rijkskantoren en tussen dienstverleners.  +
K
Raamwerk gericht op competenties en kwaliteit van Iv-personeel bij het Rijk.  +
N
Kaders voor uniforme en effectieve toegangscontrole bij de Rijksoverheid m.b.v. de Rijkspas.  +
P
Dit is de producten- en diensten catalogus (PDC) voor de rijksbrede ICT diensten.  +
R
Besturingsmodel voor vraagbundeling en aanbodsturing rond generieke ICT bij het Rijk.  +
Referentiemodel voor de tactische regie in het speelveld tussen IT-vraag en -aanbod.  +
Kaders voor en overzicht van generieke I-diensten (voorzieningen) bij het Rijk.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.