Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Beschrijving kort

Kennismodel Kennismodel EAR
Type Tekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Nee
Weergave op invulformulieren Tekstregel
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


  • Eigenschap:Beschrijving kort
  • Bron

Pagina's die de eigenschap "Beschrijving kort" gebruiken

Er zijn 22 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanbodstructurering: Strategische partners binnen het Rijk +Structurering in kavels van het aanbod van ICT-diensten.  +
Algemene kaders consolidatie datacenters +Kaders voor samenhangende inrichting Rijksdatacenter (RDC).  +
B
BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst +Tactisch normenkader voor inrichting en toepassing van informatiebeveiliging.  +
BYOD: Rijksbrede beleidskaders voor ondersteuning apparaatonafhankelijk werken +Kaders voor gebruik van eigen apparatuur en software in de infrastructuur van de Rijksdienst.  +
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid +Kaders voor inrichting van de informatiehuishouding van de Rijksdienst.  +
Besluit IVR 1990 +Besluit gericht op aanscherpen Iv-regels en de sturing daarop.  +
Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIRBI) +Rijksvoorschrift voor de rubricering van vertrouwelijke informatie en de beveiliging ervan.  +
C
CIO stelsel Rijk - inrichting +Kaders inzake de rol en verantwoordelijkheden van CIO's bij de Rijksdienst.  +
D
DWR Toetsingskader +Kader om te toetsen of departementen voldoen aan de doelen Digitale Werkplekken Rijksdienst.  +
E
Enterprise Architectuur Rijksdienst Online +Online kennisbank met kaders en practices over informatievoorziening Rijksdient.  +
H
Handboek portfoliomanagement +Rijksbrede afspraken over management, beheer en rapportage bij grote projecten (>5 mln).  +
Handreiking App Ontwikkeling en Beheer +Handreiking voor de ontwikkelings van apps bij het rijk  +
I
ICT-dashboard +Openbaar online sturingsdashboard voor grote projecten (> 5 mln) bij het Rijk.  +
K
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie +Raamwerk gericht op competenties en kwaliteit van Iv-personeel bij het Rijk.  +
N
Normenkader Rijkspas +Kaders voor uniforme en effectieve toegangscontrole bij de Rijksoverheid m.b.v. de Rijkspas.  +
P
Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2017 +Dit is de producten- en diensten catalogus (PDC) voor de rijksbrede ICT diensten.  +
R
Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Besturingsmodel +Besturingsmodel voor vraagbundeling en aanbodsturing rond generieke ICT bij het Rijk.  +
Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Referentiemodel +Referentiemodel voor de tactische regie in het speelveld tussen IT-vraag en -aanbod.  +
Rijksregister Generieke I-diensten (bron) +Kaders voor en overzicht van generieke I-diensten (voorzieningen) bij het Rijk.  +
Rijksregister I-standaarden +Kaders voor en overzicht van standaarden bij het Rijk.  +
S
Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk +Afwegingskader voor de sourcing van generieke IT-voorzieningen van het Rijk.  +
V
Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) +Algemeen voorschrift m.b.t. sturing en verantwoordelijkheden rond informatiebeveiliging.  +
EAR Online