Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Handboek portfoliomanagement

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

ID Handboek Portfoliomanagement Rijk (projecten > 5 miljoen)
Beschrijving kort Rijksbrede afspraken over management, beheer en rapportage bij grote projecten (>5 mln).
Beschrijving Voor projecten met een ICT-component van tenminste €5 miljoen zijn rijksbrede afspraken gemaakt over beheersmaatregelen, portfoliomanagement en rapportage aan de Tweede Kamer.

Het Handboek Portfoliomanagement Rijk beschrijft alle in de Tweede Kamerstukken of CIO-beraad vastgestelde afspraken. Het helpt de medewerkers van CIO-offices van departementen bij het uitvragen van projectgegevens bij projectleiders. Dit door het toelichten van de maatregelen en het behandelen van afwegingen bij het invullen van de rapportage.

Onderdeel van het Handboek zijn de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het Bureau ICT-toetsing (BIT). Belangrijk daarin is het proces van de aanmelding van een project voor een BIT-advies.

De op basis van het Handboek verkregen gegevens worden gepubliceerd in het Rijks ICT-dashboard en opgenomen in de voor de Tweede Kamer bestemde Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Het ministerie is verantwoordelijk voor de kwaliteit (juistheid) van de eigen gegevens.
Publicatiedatum 2014/12/02
Organisatie DGOO
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Ja
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein Iv Ontwikkeling

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online