Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

ICT-dashboard

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Rijks ICT-dashboard
Beschrijving kort Openbaar online sturingsdashboard voor grote projecten (> 5 mln) bij het Rijk.
Beschrijving Voor een betere bestuurbaarheid van de bedrijfsvoering op ICT-terrein is er een (rijksbreed) openbaar ICT-dashboard gemaakt. Het ICT-dashboard vergroot de transparantie binnen en buiten het rijk over de status van de grote ICT-projecten. Elk ministerie is zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van de informatie over eigen projecten in het dashboard. Te vinden zijn ondermeer gegevens over: kosten, doorlooptijd, baten, betrokken leveranciers, het BIT-advies en kwaliteitstoetsen.
Toelichting Concrete norm: Onderdelen van de rijksdienst moeten rapportagegegevens aanleveren aan het ICTdashboard over projecten met een ICT-component van tenminste €5 miljoen.
Publicatiedatum 2011-11-01
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein Iv Ontwikkeling


Elementrelaties

ICT-dashboard legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online