Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijks ICT Dashboard

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Rijks ICT dashboard
Beschrijving Het Rijks ICT-Dashboard is een webapplicatie die informatie bevat over grote en rijksoverheids ICTprojecten. Dit zijn de projecten met een ICT-component groter dan € 5 miljoen. De website is voor iedereen toegankelijk en heeft de vorm van een dashboard met daarop grafieken en achterliggende documentatie. In het backend van het systeem houden de departementen zelf hun gegevens actueel. Het geheel is gebouwd in een standaard projectportfoliomanagement-tool (Principal Toolbox), met HTML-export voorziening.
Toelichting Voor het actueel houden van de gegevens zijn alle betrokken departementen in de vorm van departementale eindredacteuren/beheerders, eindgebruiker. Het Rijks ICT-Dashboard is op internet voor iedereen vrij toegankelijk en vormt qua informatiebron een belangrijk middel voor verantwoording aan de Tweede Kamer/het publieke domein.
Externe informatie https://www.rijksictdashboard.nl/
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Type functionaris CIO's, CIO Offices medewerkers, controllers, directeuren I&A
Intern - Extern Intern, Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Rijks ICT Dashboard Ondersteunt bedrijfsfunctie


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online