Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2017

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID PDC Generieke ICT-dienstverlening 2017
Beschrijving kort Dit is de producten- en diensten catalogus (PDC) voor de rijksbrede ICT diensten.
Beschrijving

De definitie van rijksbrede ICT dienstverlening voor het Rijk is als het CIO beraad (voorheen ICCIO) besluit dat een ICT-dienst generiek is en als dusdanig rijksbreed wordt ingezet. De geraamde kosten van de rijksbrede ICT diensten worden verdeeld over de rijksonderdelen. De verdeling van deze kosten wordt bepaald via de jaarlijkse “notitie kostenverdeling rijksbrede ICT”, aan de hand van een afgesproken verdeelsleutel (de individuele arbeidsrelatie (IAR)).

Ten behoeve van de besluitvorming over het al dan niet generiek en rijksbreed zijn van een ICT dienst is een instrument ontwikkeld: de Generieke I Toets & Advies (GIETA) toets.

De PDC heeft de volgende scope:

 1. Applicaties
  1. Rijksbrede Applicaties
 2. Rijks connectiviteit
  1. Fysiek Toegangsmanagement
  2. Logisch Toegangsmanagement
  3. Centrale Connectiviteit

De scope is nader in te delen in drie soorten categorieën:

 • Rijksbreed Beschikbaar. Diensten waarvan door het CIO beraad is besloten dat deze voor specifieke klantorganisaties (verzorgingsgebied) ter beschikking worden gesteld en gebruikt worden.
 • Gemeenschappelijk Beschikbaar. Diensten die door alle klantorganisaties kunnen worden afgenomen en niet opnieuw worden ontwikkeld (tenzij de specificaties afwijken of niet aansluitbaar zijn bij een specifieke afnemer).
 • Potentieel rijksbreed / Gemeenschappelijk Beschikbaar. Diensten welke in de PDC worden opgenomen om een overzicht te geven van de beschikbare rijksbrede ICT diensten, opdat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat diensten op verschillende plekken worden ontwikkeld. Door de aansluitvoorwaarden van deze diensten kan het mogelijk zijn dat deze (nog) niet aan alle afnemers geleverd kunnen worden.
Toelichting

Eind 2016 is de PDC rijksbrede ICT dienstverlening voor 2017 opgesteld als actuele vervanging van de PDC van 2015. Ten opzichte van de PDC 2015 is het volgende gewijzigd:

 • verwijdering van de in 2016 uitgefaseerde ICT dienst RAS;
 • toevoeging BvRIN;
 • wijziging Rijks Mail Relay en services (zoals Telecom en werkplekservices) die niet meer tot de verantwoordelijkheid van CIO Rijk behoren;
 • tekstuele aanpassingen.
Publicatiedatum 2017-03-10
Organisatie Ministerie van BZK
Type Bron Overig
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Interne informatie Media:20170209 PDC Rijksbrede ICT dienstverlening 2017.pdf
Informatiseringsdomein Overig


Elementrelaties

Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2017 legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online