Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

BYOD: Rijksbrede beleidskaders voor ondersteuning apparaatonafhankelijk werken

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID BYOD-Rijksbrede beleidskaders apparaatonafhankelijk werken
Beschrijving kort Kaders voor gebruik van eigen apparatuur en software in de infrastructuur van de Rijksdienst.
Beschrijving

Bring Your Own Device (BYOD) staat voor het inzetten van eigen - in privé - aangeschafte apparaten voor zakelijk gebruik.

BYOD wordt binnen organisaties van de Rijksdienst als volgt ondersteund: Voor medewerkers die niet in aanmerking komen voor een smartphone of tablet van de werkgever, wordt toegang tot werk mail- en agenda-functionaliteit op de eigen smartphone of tablet aangeboden. Organisaties kunnen altijd besluiten hier nog andere functionaliteiten aan toe te voegen.

Verder geldt het volgende:

  • De Werkgever kan een medewerker niet verplichten om een eigen device in te zetten;
  • Het is geen recht van een medewerker om een eigen device in te zetten;
  • Te allen tijde geldt dat de werkgever dient in te stemmen met het gebruik van eigen devices.


De BYOD beleidslijn beschrijft een aantal uitgangspunten voor implementatie van BYOD onderverdeeld naar uitgangspunten voor het management, de medewerker en de ICT-leverancier en is een vervolg op eerdere notities over dit onderwerp. Het afwegingskader BYOD is onderdeel van de kadernotitie met uitgangspunten over BYOD die in mei 2014 in de ICBR is vastgesteld en in mei 2015 is aangevuld met een beleidslijn.

Het afwegingskader BYOD biedt ondersteuning aan de manager om een goed onderbouwde (risico)afweging te maken voor het zakelijk gebruik van eigen, in privé aangeschafte, apparaten door medewerkers.
Publicatiedatum 2012-11-02
Organisatie DGOO
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Documentatie rond BYOD (via Rijksweb)
Informatiseringsdomein Werkplekdiensten


Elementrelaties

BYOD: Rijksbrede beleidskaders voor ondersteuning apparaatonafhankelijk werken legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
WPD: Flexibele werkruimte Geabstraheerd van bron BYOD: Rijksbrede beleidskaders voor ondersteuning apparaatonafhankelijk werken
EAR Online