Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIRBI)

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID VIR-BI
Beschrijving kort Rijksvoorschrift voor de rubricering van vertrouwelijke informatie en de beveiliging ervan.
Beschrijving Dit voorschrift geldt voor de rijksdienst (waartoe gerekend worden de ministeries met de daaronder ressorterende diensten, bedrijven en instellingen) en heeft hetzelfde bereik als het VIR:2007. Het VIR-BI is een aanvulling op het VIR voor het vertrouwelijkheidaspect van bijzondere en gerubriceerde informatie.
Toelichting

Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - bijzondere informatie (VIR-BI) geeft regels voor de beveiliging van gerubriceerde informatie bij de rijksdienst. De rijksdienst kent 4 niveaus gerubriceerde informatie: Departementaal Vertrouwelijke informatie (DepV) en 3 varianten staatsgeheime informatie (STG Zeer Geheim, Geheim en Confidentieel).

Deze regels strekken er toe het aantal personen dat met gerubriceerde informatie in aanraking komt zo beperkt mogelijk te houden (het “need to know” principe). Ook moeten voldoende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld versleuteling van de informatie, om te voorkomen dat externe partijen toegang tot staatsgeheime informatie kunnen krijgen. Alleen gescreende medewerkers krijgen toegang tot Staatsgeheimen. Daarnaast is het van belang dat zo spoedig mogelijk actie wordt ondernomen bij kennisname door niet gerechtigden (compromittering). De beveiligingsambtenaar (BVA) speelt hierbij een centrale rol. Voor het rubriceren van bijzondere informatie is een Handleiding Rubricering opgesteld.
Publicatiedatum 2013-06-01
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Besluit VIR-BI
Informatiseringsdomein Informatiebeveiliging


Elementrelaties

Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIRBI) legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online